Kependudukan Karanganyar Karanganyar

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 43
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 46
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 96
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 41
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 34
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 85
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 70
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 67
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 64
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 78
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 60
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 66
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 70
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 55
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 6
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 49
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 31

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 37
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 42
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 98
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 45
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 36
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 88
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 68
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 74
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 70
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 71
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 81
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 76
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 76
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 43
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 9
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 50
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 33